Ošetření zubních kazů

Při ošetření zubních kazů je pro nás důležitá šetrnost ošetření tzn. odstranění pouze té části zubu, která je postižena kazem. Při jeho zjišťování používáme detektor kazu, který nám usnadňuje odstranění veškerých kazem postižených zubních tkání. Samozřejmostí při odvrtávání kazů je provádění těchto výkonů v lokální anestezii tzn., že ošetření je pro pacienta bezbolestné.

Při ošetřování stále častěji využíváme operační mikroskop Zeiss OPMI pico nebo lupové brýle SwissLoupes-SandyGrendel. Tyto optické pomůcky nám umožňují dosahovat vysoké preciznosti a optimálních estetických výsledků.

Tam, kde potřebujeme zajistit suché pracovní pole, používáme kofferdam, což je blána, která izoluje zub od slin a vlhkosti. Tato pomůcka je velmi často nezbytná pro zhotovení kvalitních a estetických výplní a u endodoncie (léčby kořenových kanálků).

Používáme tři typy výplňových hmot:

  • Výplně fotokompozitní (bílé výplně)
  • Výplně amalgámové
  • Výplně skloionomerní

Fotokompozitní výplně (bílé výplně, estetické výplně)

Jde o výplně, které jsou v současnosti při ošetření zubního kazu nejžádanější. Jejich výhodou je estetika. Pokud je výplň kvalitně provedena, je téměř nerozeznatelná od normálního zubu. Další výhodou je často mnohem menší preparace zubu,  než by byla nutná u amalgámové výplně. Zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně je časově náročné a od zubního lékaře vyžaduje preciznost a dodržení správného pracovního postupu. Pokud pacient chce, aby mu fotokompozitní výplně dlouho vydržely,  měl by mít vysokou úroveň zubní hygieny. Samozřejmostí by pro něj měly být pravidelné návštěvy u zubní hygienistky.

Amalgámové výplně
V zubním lékařství se amalgámové výplně používají již dlouhodobě a jsou velmi dobře známé jejich vlastnosti v ústech pacienta. V našich zubních ordinacích používáme amalgám dózovaný (kapslový), u kterého  výrobce dodržuje přesný poměr jeho jednotlivých složek. Ke kondenzaci do zubní kavity používáme kladívko. Výhodou kvalitně zhotovené amalgámové výplně je její odolnost v ústech pacienta a při dodržování správné zubní hygieny malé riziko vzniku sekundárního kazu. Nevýhodou je horší  estetické hledisko. Často je také  nutné preparovat větší části zubu pro ukotvení (retenci) amalgámové výplně.

Vzhledem k tomu, že stále častěji vidíme u zubů praskliny po aplikaci těchto výplní, snažíme se je zcela nahradit fotokompozitními (bílými) výplněmi.

Výplně skloionomerní
Tyto výplně jsou také bílé, ale nemají takovou mechanickou odolnost jako výplně fotokompozitní. Nemají také tak dobré estetické vlastnosti a nelze je dobře vyleštit Používáme je při ošetření dětských(mléčných zubů), jako dlouhodobé provizorní výplně a také jako součást materiálu pro  speciální techniky „sendvičové“ výplně.