Instruktáž zubní hygieny

Jedním z nejdůležitějších úkolů zubní hygienistky je hned na začátku při vstupním vyšetření pacienta zjistit jeho zvyky v oblasti zubní hygieny a také to, jaké používá pomůcky. Potom následuje názorná instruktáž správného čištění zubů jak na modelech, tak v ústech pacienta. Čištění zubů je hygienický návyk, jehož správné a pravidelné provádění je snadným návodem k udržení orálního zdraví. Správnou zubní hygienu si dnes neumíme představit bez použití mezizubních kartáčků, jejichž velikost a typ vybere zubní hygienistka hned při první návštěvě. Pokud  pacient již nějaké používá, je důležité zkontrolovat jejich velikost, tzn. jestli odpovídají šířce mezizubních prostor. Zubní hygienistka pacientovi doporučí vhodný termín další návštěvy, aby zkontrolovala správnost provádění zubní hygieny. Na další schůzce může také doporučit  jinou velikost  mezizubního kartáčku a eventuálně navrhnout další dentální pomůcku, např. solo kartáček. Pokud pacient začne správně a pravidelně používat mezizubní kartáčky, sám poměrně brzy vidí výsledky, mj. mu přestanou krvácet  dásně v mezizubních prostorech.

Korekce velikosti mezizubních kartáčků je mj. důležitá proto,  že se snižujícím se zánětem či po jeho úplném vymizení se pacientovi zvětší mezizubní prostor.

Samostatnou kapitolou je pak dentální hygiena u pacientů s protetickými náhradami, jako jsou korunky či můstky na zubech nebo implantátech a samozřejmě snímací náhrady. Návštěvy zubní hygienistky by také měly být samozřejmostí u pacientů během ortodontické léčby fixními aparáty, ať už u dospělých či u dětí. Při instruktáži zubní hygieny u dětí doporučujeme přítomnost rodiče, aby pak mohl svému potomkovi doma při čištění zubů pomáhat.Je důležité zdůraznit, že správné provádění zubní hygieny je třeba u pacientů neustále kontrolovat během tzv. recallů. Nutné je upravovat metody čištění a typy pomůcek a také pacienty průběžně motivovat.
Pro zachování zdravých zubů a pro co nejdelší životnost zubních výplní a protetických výrobků (korunek, můstků, náhrad na implantátech) je bezpodmínečně nutná vysoká úroveň ústní hygieny.

ČISTÝ ZUB NEMŮŽE ONEMOCNĚT!