Zubní implantáty

Zubní implantáty nejsou v dnešní době výjimečnou léčbou, naopak se  staly naprosto rutinním ošetřením. Zavedením běžného používání zubních implantátů do naší zubní praxe jsme získali obrovské množství výhod pro naše pacienty. Především můžeme pacienty ušetřit broušení okolních zubů, které je nutné pro zhotovení klasického zubního můstku.

Pokud věnuje pacient správnou péči ústní hygieně a chodí na pravidelné kontroly jak k zubnímu lékaři, tak k dentální hygienistce, tak v případě zubního implantátu získává velmi spolehlivou a kvalitní zubní náhradu, která vypadá naprosto přirozeně a esteticky splňuje ta nejnáročnější kritéria.Použití zubních implantátů je možné v případech:

  • Náhrada jednoho zubu
  • Náhrada několika zubů
  • Ošetření bezzubých čelistí

Celková cena ošetření zubními implantáty se liší podle počtu implantátů (náhrada jednoho nebo více zubů), podle materiálu použitého na protetickou náhradu připevněnou na implantát(-y) a eventuelně podle nutnosti přidání kosti. Ke stanovení postupu a ceny ošetření je nutná pečlivá analýza. Naší snahou je, aby zubní korunky či můstky na implantátech byly co nejestetičtější. V současné době je jen velmi malé procento pacientů, kterým není možné nahradit ztracené zuby implantáty. Pomocí zubních implantátů jsme schopni poskytnout pacientům komfortní řešení i u kompletně bezzubých čelistí, kdy náhrada na implantátech bezpečně drží a je stabilní v jakékoliv situaci.

Výhodou našeho zubního centra je, že spolupracujeme s erudovaným specialistou v oboru implantologie MUDr. et MUDr.Jiří Krugem,PhD (viz.externí specialisté), který je schopen vyřešit i velmi komplikované případy.

Vlastní operační výkon (zavedení implantátu) je prováděno v lokální anestezii a je bezbolestné. U delších výkonů a úzkostnějších pacientů je možné ošetření v analgosedaci (přispání).

Ve spolupráci s Centrem dentální implantologie (www.novezuby.cz) používáme přední světový implantační systém švýcarské firmy Straumann (www.straumann.com)  a to s ohledem na dlouhodobé zkušenosti s jeho  používáním v klinické praxi, stejně jako výborné výsledky při zákrocích. České implantáty ani miniimplantáty nepoužíváme.

Související služby
Vstupní vyšetření, Estetika, Protetika (zubní náhrady), Instruktáž zubní hygieny