Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře či kontaktováním uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby společnost MUDr. Robert Vondruška, zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji společnosti MUDr. Robert Vondruška IČ: se sídlem Brno – Na Ořechovce 734/67, 16200 Praha 6, IČO 70896780 jež je zapsaná Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb - Hlavní město Praha složka366/P06, a zaměstnancům této společnosti.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)