Protetika (zubní náhrady)

Součástí protetiky je nahrazení ztracené části zubu, celého zubu nebo více zubů. Protetická léčba je náročná, vyžaduje více návštěv u zubaře a většinou je nutná spolupráce s laboratoří.

Korunky a můstky
V našem zubním centru zhotovujeme v současnosti metalokeramické a , celokeramické korunky a můstky a výjimečně celokovové korunky. Samozřejmostí během ošetření je použití provizorních korunek a můstků vyrobených buď v ordinaci tzv. razidlovou metodou nebo zhotovených v laboratoři.

Korunky
Korunku je nutné zhotovit tehdy, jestliže došlo k velké ztrátě zubní tkáně nebo k oslabení zubu a není možné použít zubní výplň (plombu). Je to jakýsi plášť nasazený na obroušený zub, který zpevní zbytek zubu.

Můstky
Jsou řešením pro náhradu ať už chybějícího jednoho  nebo více zubů. Můstek je ukotven (nacementován) na okolní zuby, které tvoří jeho pilíře, nahrazované zuby tvoří v můstku mezičleny. Broušení zubů v rámci  přípravy pro můstek je pro zuby poměrně velké trauma, a proto pokud to situace umožňuje a pacient řešení akceptuje, navrhujeme řešit  náhradu ztracených zubů zubními implantáty. Někdy se vyskytne situace, kdy je vhodné zuby dlahovat.  Pro toto řešení může být můstek vhodnou volbou.

Metalokeramické (kovokeramické) korunky a můstky
Vnitřní část je tvořena kovovou kapnou, na níž je napálená porcelánová (keramická) vrstva. Metalokeramické korunky a můstky jsou dostatečně odolné a také esteticky přijatelné.

Celokeramické korunky a můstky
Nejenže jsou velice estetické, ale v současnosti mají již takovou pevnost, že mohou být používány nejen v přední, ale i v zadních částech chrupu. Tyto celokeramické korunky a můstky mají vnitřní kostru (kapnu) tvořenou z nekovového, vysoce odolného materiálu. Nové technologie přinesly do výroby těchto korunek a můstků vysokou přesnost. Zub (model zubu) je naskenován speciálním laserovým zařízením a korunka (její kapna) či můstek jsou přesně vyfrézovány frézovacím přístrojem. Jedná se o tzv. CAD/CAM technologii.

Keramické fazety
Jde o ošetření, kdy na přední stranu zubů nalepíme  velmi tenký keramický plátek. Keramické fazety používáme pro úpravu tvaru, barvy a postavení zubů. Toto ošetření vyžaduje precizní výkon , zubního lékaře a nezbytnou spolupráci se špičkovou laboratoří. Ošetření keramickými fazetami nám umožňuje významně esteticky vylepšit pacientův úsměv.

Keramická inlay, onlay
Jde o keramické náhrady používané u defektů zubů v zadních úsecích chrupu v případech, kdy je ztráta zubní tkáně  natolik velká, že neumožňuje zhotovení klasické výplně.  Zároveň by bylo příliš agresivní preparovat zub  už  na korunku. Indikace pro toto ošetření jsou omezené a vždy záleží na posouzení konkrétní situace. Podmínkou ošetření je výborná zubní hygiena.

Snímatelné náhrady (protézy)
Jejich zhotovení je nutné, pokud pacient přišel o více zubů a nemá zájem nebo z nějakého důvodu nemůže podstoupit ošetření zubními implantáty, a na nich kotvenou zubní náhradu.

Skeletové zubní náhrady (protézy) a náhrady s litými kotevními prvky
Jsou stabilně ukotveny na zbývajících zubech litými (rigidními) sponami. Představují řešení trvanlivější a na rozdíl od protéz s drátěnými sponami nepoškozují zbytkový chrup.

Hybridní zubní náhrady (protézy)
Jsou připojeny ke zbytkovému chrupu prostřednictvím zásuvných spojů. Zuby, které nesou zásuvný spoj, je nutné okorunkovat. Stabilita těchto náhrad je velmi dobrá. Jde o finančně náročnější ošetření. Tento typ náhrad je také možné použít u bezzubých čelistí, kdy je protéza kotvena na zubních implantátech.

Celkové zubní náhrady (protézy)
Zhotovují se při ztrátě všech zubů, a to postupně, při několika návštěvách. Jejich nevýhodou je špatné uchycení (retence) v ústech pacienta a tím malý komfort pro pacienta.

Imediátní (okamžité) zubní náhrady (protézy)
Jsou velmi důležité, jestliže potřebujeme u pacienta okamžitě doplnit defekt v zubním oblouku nebo nahradit všechny zuby po jejich vytržení (extrakcích) Tento typ náhrady je důležitý především pro estetiku pacienta, protože připravenou náhradu mu můžeme nasadit prakticky okamžitě po vytržení zubů. Po zhojení extrakčních ran provádíme  trvalé řešení ať už definitivní protézou nebo zubními implantáty.