stomatochirurg

                   
  • Univerzita Karlova v Praze, obor všeobecné lékařství - promoce v r.2007
  • Univerzita Karlova v Praze, obor zubní lékařství - promoce v r.2010
  • Od roku 2010 pracuje jako lékař na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNÚL.
  • Atestace v oboru Orální a Maxillofaciální chirurgie v r.2017
  • Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař v r.2017
  • Osvědčení odbornosti Stomatochirurgie v r.2017
  • Pracuje jako stomatochirurg na pracovišti Diagonal (Teplice), Entadent (Ústí nad Labem)
  • Od roku 2022 pracuje v Zubním centru Ořechovka