FAQs

Q?

Co znamená – Ošetření pod mikroskopem?

A.

Naše zubní centrum jsme postupně vybavili nejmodernějším technickým vybavením potřebným pro moderní obor zubního lékařství, který se nazývá mikroskopická stomatologie. Pro vyšetření problémů  v dutině ústní a pro jejich léčení používáme operační mikroskop.

Použití mikroskopu nám umožňuje odhalit kazy, které jsme dříve neviděli a zpřesňuje naši práci. Operační mikroskop  nám umožňuje pracovat při mnohonásobném zvětšení, nalézt všechny kořenové kanálky, pracovat s ultrazvukovými nástroji a také odstranit zalomené kořenové nástroje.

V našem zubním centru máme dva operační mikroskopy.  Jeden přístroj Zeiss a jeden mikroskop od firmy Kaps.

Q?

Co znamená – Vytažení (extrakce) zubů moudrosti?

A.

Vytažení (extrakce) zubů moudrosti

Z důvodů obtížného prořezávání zubů moudrosti, nedostatku místa pro jejich prořezávání, častým zánětům v jejich okolí a obtížnému čištění vlastních zubů moudrosti a sousedních zubů, tyto zuby (osmičky) často doporučujeme k extrakci (vytažení).

Pokud předpokládáme dle panoramatického rentgenu, že by jejich extrakce (vytažení) bylo pro nás náročné a mohly by vzniknout komplikace, tak po vyšetření stavu zubů moudrosti svěřujeme jejich extrakci do rukou specialisty v oboru čelistní chirurgie. Vytažení zubů moudrosti je většinou prováděno v lokální anestezii a je bezbolestné. Stejně jako u implantací i u těchto extrakcí je možné ošetření v analgosedaci (přispání). Většinou doporučujeme extrakci obou zubů moudrosti na jedné straně najednou, ale je možná i extrakce čtyřech zubů moudrosti najednou.

Q?

Co jsou to – Zubní implantáty?

A.

Zubní implantáty nejsou v dnešní době vyjímečnou léčbou, ale staly se naprosto rutinním ošetřením. Zavedením běžného používání zubních implantátů do naší zubní praxe jsme získali obrovské množství výhod pro naše pacienty. Především můžeme pacienty ušetřit broušení okolních zubů, které by bylo nutné pro zhotovení klasického zubního můstku.

Pokud věnuje pacient správnou péči ústní hygieně a chodí na pravidelné kontroly jak k zubnímu lékaři tak k dentální hygienistce, tak v případě zubního implantátu získává velmi spolehlivou a kvalitní zubní náhradu s perfektní estetikou a přirozeností. Použití zubních implantátů je možné v případech:

 • náhrada jednoho zubu
 • náhrada několika zubů
 • ošetření bezzubých čelistí

Celková cena ošetření zubními implantáty se liší podle počtu implantátů (náhrada jednoho nebo více zubů), podle materiálu použitého na protetickou náhradu připevněnou na implantát(-y) a event. podle nutnosti přidání kosti. Ke stanovení postupu a ceny ošetření je nutná pečlivá analýza. Naší snahou je, aby zubní korunky či můstky na implantátech byly co nejestetičtější. V současné době je jen velmi malé procento pacientů, kterým není možné nahradit ztracené zuby implantáty. Pomocí zubních implantátů jsme schopni poskytnout pacientům komfortní řešení i u kompletně bezzubých čelistí, kdy náhrada na implantátech bezpečně drží a je stabilní v jakékoliv situaci.

Výhodou našeho zubního centra je, že spolupracujeme s erudovaným specialistou v oboru implantologie MUDr. et MUDr.Jiří Krugem,PhD (viz.externí specialisté), který je schopen vyřešit i velmi komplikované případy.

Vlastní operační výkon (zavedení implantátu) je prováděno v lokální anestezii a je bezbolestné. U delších výkonů a úzkostnějších pacientů je možné ošetření v analgosedaci (přispání).

Ve spolupráci s Centrem dentální implantologie (www.novezuby.cz) používáme přední světový implantační systém švýcarské firmy Straumann (www.straumann.com) z důvodu jeho vysoké úspěšnosti a dlouhodobým zkušenostem s jeho používáním v klinické praxi. Nepoužíváme české implantáty ani miniimplantáty.

Q?

Ošetřujete i děti?

A.

V rámci naší snahy poskytovat komplexní zubní péči celé rodině v našem zubním centru ošetřujeme také děti. Ošetřujeme děti jak našich pacientů, tak děti jejichž rodiče mají svého zubního lékaře.
Při ošetření dětí máme několik zásad:

 • bezbolestnost…je dobré, aby si děti zvykly, že ošetření u zubaře nebolí, a proto pokud je třeba i u dětí aplikujeme lokální anestezii
 • na děti máme dostatek času a náš přístup je šetrný
 • rodiče mají možnost být při ošetřování v ordinaci
 • velmi dbáme na prevenci a ve vhodném věku jsme rádi, když děti spolu s rodiči začnou navštěvovat naše centrum dentální hygieny
 • v případě vad skusu a nerovnosti zubů děti včas odesíláme ke specialistům na ortodoncii
 • pokud je to možné, odstraňujeme kazy už v dočasném (mléčném) chrupu. Není pravda, že se kazy v dočasném chrupu nemusí řešit.

Q?

Co je to – Parodontologie?

A.

Parodontologie je specializovaný obor zabývající se léčbou zánětu dásní, paradentózy (parodontitidy) a všech onemocnění týkajících se dásní a závěsného aparátu zubů. Paradentóza (parodontitida) vzniká z neléčeného zánětu dásní. Je to dlouhodobě probíhající zánět závěsného aparátu zubů a kosti kolem zubů, kdy je zhoršováno upevnění zubů v čelistech. Postupně dochází k viklání zubů a nakonec k jejich uvolnění, tedy ztrátě.

Hlavní příznaky parodontitidy:

 • krvácení dásní
 • zápach z úst
 • obnažování krčků zubů
 • viklání zubů
 • rozestup a posuny hlavně předních zubů

Toto onemocnění je vyvoláno přítomností bakteriálního povlaku (plaku) na povrchu zubů nebo zubních náhrad.

Správná léčba spočívá hlavně v pravidelném odstraňování zubního kamene, perfektní zubní hygieně a v pravidelných kontrolách jak u zubní hygienistky, tak u zubního lékaře. Musí být také odstraněny všechny špatně zhotovené (převislé) zubní výplně (plomby) a nevyhovující (špatně čistitelné) zubní náhrady (korunky, můstky).

Jestliže jsou parodontální kapsy u zubů hlubší, je při odstraňování zubního kamene pacientům aplikována lokální anestezie. V některých případech indikujeme u pokročilejších parodontitid antibiotickou terapii. Někdy je vhodné vyšetřit pacienta pomocí speciálních testů na určení bakteriálního spektra a pro navržení vhodné antibakteriální terapie.

V případě velmi pokročilé parodontitidy pacienty doporučujeme do péče s námi spolupracujícího specialisty – parodontologa.

Q?

Co znamená – Protetika (zubní náhrady) a jaké typy poskutujete?

A.

Protetika (zubní náhrady)

Součástí protetiky je nahrazení ztracené části zubu, celého zubu nebo více zubů. Protetická léčba je náročná, vyžaduje více návštěv u zubaře a většinou je nutná spolupráce s laboratoří.

Korunky a můstky

V našem zubním centru zhotovujeme v současnosti metalokeramické korunky a můstky, celokeramické korunky a můstky a vyjímečně celokovové korunky. Samozřejmostí během ošetření je použití provizorních korunek a můstků vyrobených buď v ordinaci tzv. razidlovou metodou nebo vyrobených v laboratoři.

Korunky

Korunku je nutné zhotovit, když došlo k velké ztrátě zubní tkáně nebo oslabení zubu a není možné zhotovit zubní výplň (plombu). Je to jakýsi plášť nasazený na obroušený zub, který zpevní zbytek zubu.

Můstky

Je to řešení pro náhradu chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby nahrazované jsou v můstku jako mezičleny a můstek je ukotven (nacementován) na okolní zuby, které tvoří pilíře můstku. Broušení zubů jako příprava pro můstek je pro zuby poměrně velké trauma, a proto pokud to situace umožňuje a pacient řešení akceptuje, navrhujeme pro náhradu ztracených zubů řešení zubními implantáty. Někdy se vyskytne situace, kdy je vhodné zuby dlahovat a pro toto řešení může být vhodnou volbou můstek.

Metalokeramické (kovokeramické) korunky a můstky

Vnitřní část je tvořena kovovou kapnou a na ní je napálená porcelánová (keramická) vrstva. Metalokeramické korunky a můstky jsou dostatečně odolné a mají dobrou estetiku.

Celokeramické korunky a můstky

Jsou vysoce estetické a dnes mají již takovou pevnost, že mohou být používány nejen v přední, ale i v zadních částech chrupu. Tyto celokeramické korunky a můstky mají vnitřní kostru (kapnu) tvořenou z nekovového, vysoce odolného materiálu. Nové technologie přinesly do výroby těchto korunek a můstků vysokou přesnost, kdy zub (model zubu) je naskenován speciálním laserovým zařízením a korunka (její kapna) či můstek jsou přesně vyfrézovány frézovacím přístrojem. Jedná se o tzv. CAD/CAM technologii.

Keramické fazety

Je to ošetření, kdy je velmi tenký keramický plátek nalepen na přední stranu zubů. Toto ošetření se používá pro úpravu tvaru, barvy a postavení zubů. Ošetření keramickými fazetami je náročné pro zubního lékaře, vyžaduje od něj vysokou preciznost a spolupráci se špičkovou laboratoří. Ošetření keramickými fazetami nám umožňuje vysoce zvýšit estetiku pacientova úsměvu.

Keramická inlay, onlay

Jde o keramické náhrady používané u defektů zubů v zadních úsecích chrupu, kdy ztráta zubní tkáně je natolik velká, že neumožňuje zhotovení klasické výplně a zároveň by bylo příliš agresivní preparovat zub již na korunku. Indikace pro toto ošetření jsou omezené a vždy záleží na posouzení konkrétní situace. Podmínkou ošetření je výborná zubní hygiena.

Snímatelné náhrady (protézy)

Jejich zhotovení je nutné pokud pacient přišel o více zubů a nemá zájem nebo z nějakého důvodu nemůže podstoupit ošetření zubními implantáty a na nich kotvenou zubní náhradou.

Skeletové zubní náhrady (protézy) a náhrady s litými kotevními prvky

Jsou stabilně ukotveny na zbývajících zubech litými (rigidními) sponami. Představují řešení trvanlivější a nepoškozující zbytkový chrup na rozdíl od protéz s drátěnými sponami.

Hybridní zubní náhrady (protézy)

Jsou připojeny ke zbytkovému chrupu prostřednictvím zásuvných spojů. Zuby nesoucí zásuvný spoj je nutné okorunkovat. Stabilita těchto náhrad je velmi dobrá. Jedná se o finančně náročnější ošetření. Tento typ náhrad je také možné použít u bezzubých čelistí, kdy je protéza kotvena na zubních implantátech.

Celkové zubní náhrady (protézy)

Zhotovují se při ztrátě všech zubů. Postup jejich zhotovení se realizuje v několika návštěvách. Jejich nevýhodou je špatné uchycení (retence) v ústech pacienta a tím malý komfort pro pacienta.

Imediátní (okamžité) zubní náhrady (protézy)

Jejich použití je velmi důležité, když potřebujeme u pacienta po vytržení (extrakcích) zubů okamžitě doplnit defekt v zubním oblouku nebo nahradit zuby všechny. Tento typ náhrady je důležitý především pro estetiku pacienta, protože připravenou náhradu mu můžeme nasadit prakticky okamžitě po vytržení zubů. Po zhojení extrakčních ran je pak provedeno definitivní řešení ať už definitivní protézou nebo zubními implantáty.

Q?

Co znamená – Ošetření kořenových kanálků (endodoncie)?

A.

Do endodoncie patří ošetření a zaplnění kořenových kanálků. Precizně provedené endodontické ošetření je důležité pro uchování „mrtvého zubu“ v dutině ústní. Pokud je toto ošetření provedeno nekvalitně, zuby jsou téměř vždy odsouzeny k extrakci (vytržení). Vzhledem k tomu, že většina „mrtvých“ zubů musí být pro svoji křehkost a malou odolnost tzv. postendodonticky ošetřena (čep a dostavba+korunka nebo onlay), je kvalitně provedené ošetření kořenových kanálků velmi důležité.

Naše zubní ordinace jsou pro ošetření kořenových kanálků špičkově přístrojově vybaveny. Dle typu, šíře a zakřivení kanálku volíme buď ruční nebo strojové opracování kořenového kanálku a dále buď zaplnění kořenového kanálku laterální kondenzací nebo zaplnění rozehřátou gutaperčou přístrojem Beefill. V dnešní době většinu kořenových kanálků opracováváme strojově a plníme přístrojem Beefill. K strojovému opracování kořenových kanálků používáme počítačovým procesorem řízený endomotor X-SMART. K naměření délky kořenových kanálků používáme jednak radiovisiografii Gendex a jednak apexlokátor Raypex 5. Pokud při vstupním vyšetření odhalíme nekvalitní dříve provedené ošetření kořenových kanálků a je nutné a technicky možné provést přeléčení, přistupujeme k tzv.reendodontickému ošetření.

Mikrochirurgická endodoncie

Naše zubní centrum jsme postupně vybavili nejmodernějším technickým vybavením potřebným pro moderní obor zubního lékařství, který se nazývá mikrochirurgická endodoncie a který nám umožňuje kvalitně ošetřit kořenové kanálky zubů, které bychom dříve vytrhli (extrahovali). Hlavním přístrojem je operační mikroskop Zeiss OPMI pico, který nám umožňuje pracovat při mnohonásobném zvětšení, nalézt všechny kořenové kanálky, pracovat s ultrazvukovými nástroji a také odstranit zalomené kořenové nástroje. Mikrochirurgické endodontické ošetření je časově a finančně náročné (trvá většinou 2 až 3 hodiny), ale umožňuje nám zachraňovat i dříve ztracené zuby.

Q?

Co je termín – Ošetření zubních kazů?

A.

Při ošetření zubních kazů je pro nás důležitá šetrnost ošetření tzn. odstranění pouze té části zubu,která je postižena kazem. Při detekci (zjišťování) kazu používáme detektor kazu, který nám usnadňuje odstranění veškerých kazem postižených zubních tkání. Samozřejmostí při odvrtávání kazů je pro nás provádění těchto výkonů v lokální anestezii tzn., že ošetření je pro pacienta bezbolestné.

Při ošetřování stále častěji využíváme operační mikroskop Zeiss OPMI pico nebo lupové brýle SwissLoupes-SandyGrendel. Tyto optické pomůcky nám umožňují dosahovat vysoké preciznosti a optimálních estetických výsledků.

Tam, kde potřebujeme zajistit suché pracovní pole, používáme kofferdam, což je blána, která nám izoluje zub od slin a vlhkosti. Tato pomůcka je velmi často nezbytná pro zhotovení kvalitních a estetických výplní a u endodoncie (léčby kořenových kanálků).

Používáme tři typy výplňových hmot:

 • výplně fotokompozitní (bílé výplně)
 • výplně amalgámové
 • výplně skloionomerní

Výplně fotokompozitní (bílé výplně, estetické výplně)

Jsou to výplně, které jsou dnes tím nejžádanějším způsobem ošetření zubního kazu. Jejich výhodou je estetika. Pokud je výplň kvalitně provedena, je téměř nerozeznatelná od normálního zubu. Další výhodou je často mnohem menší preparace zubu než by byla nutná u amalgámové výplně. Zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně je časově náročné a od zubního lékaře vyžaduje preciznost a dodržení správného pracovního postupu. Pacient, který chce, aby mu fotokompozitní výplně dlouho vydržely, by měl mít vysokou úroveň zubní hygieny a samozřejmostí by pro něj měly být pravidelné návštěvy u zubní hygienistky.

Výplně amalgámové

Jejich použití v zubním lékařství je dlouhodobé a jejich vlastnosti v ústech pacienta velmi dobře známé. V našich zubních ordinacích používáme amalgám dózovaný (kapslový), u kterého je výrobcem dodržován přesný poměr jednotlivých složek amalgámu. Ke kondenzaci do zubní kavity používáme kladívko na amalgám. Výhodou kvalitně zhotovené amalgámové výplně je odolnost v ústech pacienta a při dodržování dobré zubní hygieny malé riziko vzniku sekundárního kazu. Nevýhodou těchto výplní je špatná estetika a často větší nutnost preparace zubu pro ukotvení (retenci) amalgámové výplně.

Výplně skloionomerní

Jsou to výplně také bílé, ale nemají takovou mechanickou odolnost jako výplně fotokompozitní. Nemají také tak dobré estetické vlastnosti a mají špatnou leštitelnost. Nacházejí uplatnění při ošetření dětských(mléčných zubů), dále jako dlouhodobé provizorní výplně a také jako materiál, který je používán jako součást speciální techniky „sendvičové“ výplně.

Q?

Co znamená a co patří do Zubní estetiky?

A.

Každý chce mít dnes krásnější a bělejší úsměv. Moderní stomatologie má mnoho možností jak pomoci pacientům takového úsměvu dosáhnout. Naší snahou je pomoci vám plnit vaše přání na poli estetiky lidského úsměvu.

Do zubní estetiky u nás patří:

 • profesionální zubní hygiena
 • profesionální odstranění pigmentu (air flow)
 • ordinační bělení zubů
 • domácí bělení zubů
 • zubní šperky
 • fotokompozitní (bílé) výplně
 • keramické fazety
 • celokeramické korunky
 • celokeramické můstky
 • korunky a můstky na implantátech
 • ortodontická terapie

Q?

Co to je zubní (dentální) hygiena, jaký je význam prevence?

A.

Zájmem většiny lidí je mít zdravý a dobře vypadající chrup. Tím základním, čím můžeme předejít vzniku a rozvoji zubního kazu a parodontitidy (paradentozy), jsou jednak pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře a také pravidelné návštěvy u zubní hygienistky. Dentální hygiena si získala velmi důležité místo v oblasti moderní zubní péče. S pacienty, kteří zubní hygienistku pravidelně navštěvují se nám zubním lékařům pracuje mnohem lépe a jsme těmto pacientům schopni nabídnout na naše zubní výplně a protetické práce dlouhodobou záruku.

Od roku 2007 u nás funguje Centrum dentální hygieny. Pracují v něm dvě zubní hygienistky, které mají svou ordinaci zařízenou pouze pro potřeby dentální hygieny. Dentální hygienistka je spolupracovník zubního lékaře a pomáhá mu nejen s preventivní péčí o chrup a parodont (dásně, závěsný aparát zubů), ale i s léčbou již vzniklých onemocnění v dutině ústní.

V průběhu první návštěvy zubní hygienistka pacienta podrobně vyšetří, stanoví podrobné indexy stavu dásní, parodontu a úrovně ústní hygieny, zjistí jaké má pacient v této oblasti hygienické návyky a jaké typy pomůcek zubní hygieny pacient používá. Vysvětlí pacientovi příčiny jeho problémů, nacvičí s ním správné metody čištění zubů a vybere vhodné dentální pomůcky, včetně mezizubních kartáčků a zubní nitě. Provede základní odstranění zubního kamene, vyleštění povrchu zubů (polishing) a event. lokální fluoridaci v místech, kde odstranila zubní kámen. Při této úvodní návštěvě se také stanoví přibližný počet vhodných návštěv u zubní hygienistky nutných pro odstranění problémů v dutině ústní (přítomnost zubního kamene, zubního pigmentu, krvácení dásní, zápach z úst, parodontitida) a dále pak dle výsledků působení zubní hygienistky a situaci u konkrétního pacienta se vyvine režim pravidelných návštěv zubní hygieny. Frekvence tzv.recallů je odlišná např. upacientů s parodontitidou. Ošetření zubní hygienistkou je bezbolestné, pokud jsou dásně citlivé, používají hygienistky znecitlivující gely a v případě „hloubkového“ odstraňování zubního kamene – tzv. kyretáží, aplikuje před ošetřením pacientovi zubní lékař lokální anestezii. Návštěvu u zubní hygienistky u pacientů se zdravými zuby a dásněmi doporučujeme alespoň 1x za 6 měsíců a u některých pacientů i častěji.

Zubní hygienistky pacientovi doporučí termín další návštěvy. Osvědčil se nám systém, kdy si pacient rovnou na recepci domluví termín další návštěvy. Jinak se občas stane, že pacient „vypadne“ ze systému hygienistické péče a většinou se to hned projeví na stavu jeho chrupu a dásní.
Prosíme pacienty, aby si ve vlastním zájmu na termíny u zubní hygienistky nosili zubní pomůcky, které používají (běžný zubní kartáček, mezizubní kartáčky, solo kartáček).

Naše Centrum dentální hygieny poskytuje veškeré nabízené služby také lidem, kteří mají svého zubního lékaře jinde a chtějí pouze využít péči našich dentálních hygienistek. Návštěva dentální hygieny je také velmi zajímavým a užitečným dárkem ve formě dárkového poukazu, který můžete pro své blízké zakoupit v recepci Zubního centra Ořechovka.

Q?

Co znamená – Odstranění zubního kamene?

A.

Zubní kámen není pouze estetický problém, ale hlavně je jednou z hlavních příčin vzniku parodontitidy (paradentozy) a také častou příčinou zápachu z úst (foetor ex ore). Zubní kámen hygienistky odstraňují hlavně ručně za pomoci speciálních nástrojů a také pomocí ultrazvuku. Po odstranění zubního kamene se provádí zaleštění zubů (polishing) a lokální fluoridace míst, kde byl kámen odstraňován. V případě hlubších parodontálních kapes a možné bolestivosti ošetření je pacientovi před ošetřením aplikována zubním lékařem event. lokální anestezie. Běžně zubní hygienistky používají znecitlivující gely. V indikovaných případech je po konzultaci zubní hygienistky s ošetřujícím zubařem pacientovi v rámci kyretáží předepsána antibiotická léčba. V případě potřeby nebo přání pacienta je možné zhodnotit riziko parodontitidy a navrhnout vhodnou terapii pomocí detekce parodontopatogenních bakterií. U závažných a na naši léčbu nereagujících parodontitid spolupracujeme s parodontologickým pracovištěm MUDr. Edity Dúbravské.

Q?

Co znamená – Profesionální odstranění pigmentu?

A.

K odstranění viditelných pigmentací na zubech dentální hygienistky používají speciální účinnou technologii AIR FLOW od švýcarské firmy EMS. Jedná se o jemné pískování a leštění zubů, které je velmi účinné zejména v mezizubních prostorech, a při kterém nedochází k poškození skloviny. Ošetření pískováním používáme také ještě před bělením zubů, ať už ordinačním nebo domácím. Některé pigmenty zubní hygienistky odstraňují za použití profylaktických kartáčků, kalíšků a jemných leštících past obsahujících fluoridy.

Q?

Co znamená – Instruktáž zubní hygieny ?

A.

Jedním z nejdůležitějších úkolů zubní hygienistky je hned na začátku při vstupním vyšetření pacienta zjistit jeho zvyky v oblasti zubní hygieny a také to, jaké používá pomůcky. Potom následuje názorná instruktáž správného čištění zubů jak na modelech, tak v ústech pacienta. Čištění zubů je hygienický návyk, jehož správné a pravidelné provádění je snadným návodem k udržení orálního zdraví. Správnou zubní hygienu si dnes neumíme představit bez použití mezizubních kartáčků, jejichž velikost a typ vybere zubní hygienistka hned v první návštěvě. Pokud již pacient nějaké používá, je důležité zkontrolovat jejich velikost, tzn. jestli odpovídají šířce mezizubních prostor. Zubní hygienistka pacientovi doporučí, kdy je vhodná další návštěva za účelem zkontrolování správnosti provádění zubní hygieny, zvětšení velikosti používaných mezizubních kartáčků a event. doplnění o další dentální pomůcku např. solo kartáček. Pokud pacient správně a pravidelně začne používat mezizubní kartáčky, sám poměrně brzy vidí výsledky v podobě vymizení krvácení dásní v mezizubních prostorech. Vzhledem k tomu, že po vyléčení zánětu nebo v začátku po zmenšení jeho intenzity se zvětší mezizubní prostor, je nutné, aby zubní hygienistka v další návštěvě opět zkorigovala velikost mezizubních kartáčků.

Samostatnou kapitolou je pak dentální hygiena u pacientů s protetickými náhradami jako jsou korunky na zubech nebo implantátech, můstky na zubech nebo implantátech a samozřejmě snímací náhrady. Návštěvy u zubní hygienistky by také měly být samozřejmostí během ortodontické léčby fixními aparáty u dospělých i u dětí. Při instruktáži zubní hygieny u dětí doporučujeme přítomnost rodiče, aby pak mohl být dítěti doma pomocníkem při provádění zubní hygieny. Je důležité zdůraznit, že správné provádění zubní hygieny je třeba u pacientů neustále kontrolovat během tzv. recallů. Je nutné upravovat metody čištění a typy pomůcek a také pacienty průběžně motivovat.

Pro zachování zdravých zubů a pro co nejdelší životnost zubních výplní a protetických výrobků (korunek, můstků, náhrad na implantátech) je bezpodmínečně nutná vysoká úroveň ústní hygieny.

Čistý zub nemůže onemocnět!

Q?

Co znamená – Bělení zubů?

A.

Bělení zubů je výkon, jehož cílem je získání světlejšího odstínu zubů. Zubní hygienistka ve spolupráci se zubním lékařem by Vám měla doporučit nejvhodnější systém bělení. Klinické výzkumy ukázaly, že bělení zubů probíhající pod kontrolou zubního lékaře nebo zubní hygienistky je bezpečné pro sklovinu, dentin i měkké tkáně (dásně). Bělení zubů je nevhodné u těhotných a kojících pacientek a u dětí. Pacienti mohou po bělení pozorovat zvýšenou citlivost bělených zubů. Tato citlivost je pouze dočasná a obvykle netrvá déle než 1-2 dny. Také citlivost dásní, pokud se vyskytne, je pouze dočasná.

Pokud má pacient v ústech na viditelných místech bílé výplně, korunky nebo fazety, je nutné ho předem upozornit , že po bělení tyto části chrupu nemusí barevně odpovídat světlejšímu odstínu vybělených zubů. Rychlost a účinnost bělení závisí na původním stupni a příčině zabarvení zubů. U světlejších odstínů zubů může stačit jedno ordinační bělení nebo dva týdny domácího bělení. U komplikovanějších barevných změn je někdy nutná kombinace bělících metod. Výsledky bělení zubů vydrží obvykle několik let. Pro udržení výsledku jsou důležité pravidelné návštěvy u zubní hygienistky. Obvykle nikdy nedochází k návratu zubů k původnímu odstínu a u již jednou bělených zubů je pak snadnější „dobělení“. Před bělením je vhodné provést profesionální čištění zubů. Bělení doporučujeme pacientům s dobrou ústní hygienou a s chrupem bez kazů.

Ordinační bělení zubů

Ordinační bělení zubů je rychlejší, efektivnější a také více žádaná metoda bělení zubů pro svoji rychlou účinnost. Výhodou je dosažení výsledku velmi rychle, pacient je při bělení pod dohledem a je jistota správné aplikace bělícího prostředku. V některých případech u intenzivního zabarvení zubů je pro dosažení vysoké bělosti zubů vhodné opakování celé procedury. Ordinační bělení zubů spočívá v použití koncentrovanější bělící látky po kratší dobu. Celá procedura trvá přibližně 90 minut.

Domácí bělení zubů

Při domácím bělení zubů se v první návštěvě provedou otisky zubů a v laboratoři se následně vyrobí nosiče. V další návštěvě se nosiče vyzkouší v ústech, pacientovi se odevzdají bělící gely a je mu předvedena jejich aplikace. Domácí bělení zubů je pomalejší způsob bělení zubů. Používá se méně koncentrovaná bělící látka po delší dobu. Bělení trvá obvykle dva týdny a bělící gel by měl být v ústech alespoň dvě hodiny během dne nebo během spánku v noci. Pokud bělící proces není „nastartován“ intenzivním ordinačním bělením zubů, může u většího zbarvení zubů dosažení ideální barvy zubů pouze metodou domácího bělení zubů trvat i několik týdnů. Nevýhodou domácího bělení zubů je časová náročnost a pro některé pacienty nepohodlnost pravidelné aplikace nosičů.

Jako velmi efektivní se nyní ukazuje kombinace ordinačního a domácího bělení zubů, kdy je proces nastartován intenzivním bělením zubů v ordinaci a dokončen domácím bělením zubů. Dobělení je také možné provést předplněnými nosiči z tenké folie. Výhodou tohoto způsobu je, že proces je bez otisků, snadný a rychlý. Nevýhodou je neindividuálnost nosičů, tedy možné dráždění dásní z přeteklého bělícího gelu, event. může docházet k nevhodné aplikaci na protetické práce. V našem zubním centru pacientům v případě vhodnosti tohoto způsobu předáváme bělící gel Tréswhite vyráběný firmou Opalescence.

Q?

Co jsou to – Zubní šperky?

A.

Pokud máte zájem Váš úsměv vylepšit zubním šperkem, je možné na některý z předních zubů umístit čirý nebo barevný kamínek nebo ozdobu zlatou či stříbrnou. Zubní šperky se na povrch zubů připevňují podobně jako fixní rovnátka. Nejsou škodlivé a dají se kdykoliv odstranit nebo znovu nalepit. Povrch zubu se před aplikací očistí, event. lehce zdrsní a následně je šperk v několika krocích přilepen na zub. Jak dlouho šperk na zubu vydrží závisí na více faktorech. V každém případě po jeho uvolnění je možné ho znovu nalepit. Zubní šperk je věcí osobního vkusu a přání pacienta.

Q?

Co znamená – Vstupní vyšetřeni?

A.

Základem stanovení léčebného plánu je podrobné vyšetření stavu chrupu a celé dutiny ústní. V rámci tohoto vyšetření jsou zhotoveny preventivní rentgenové snímky pomocí digitálního rentgenu. Provádíme, jak klasické snímky na film, tak tzv. radiovisiografii, kdy se nám snímky ihned objeví na monitoru přímo před vámi. Tyto vyšetření nám odhalí většinu zubních kazů dříve než bychom je zjistili klasickým vyšetřením zrcátkem a sondou. Při komplexním vyšetření většinou zhotovujeme i velký digitální panoramatický rentgen. Toto vyšetření provádíme nejmodernějším přístrojem Planmeca ProMax.

V rámci vstupního vyšetření kontrolujeme stav dříve zhotovených zubních výplní, prohlížíme jejich okrajový uzávěr a odhalujeme event. kazy pod výplněmi. Zjišťujeme také stav event. kořenových výplní a přítomných protetických prací (zubních korunek, můstků, protéz). Vyšetříme stav dásní, závěsného aparátu zubů, přítomnost zubního kamene, pigmentů a zabýváme se rizikem vzniku parodontálních onemocnění. Nedílnou součástí vstupního vyšetření je také vyšetření ústní sliznice a jazyka. Někdy k vyšetření využijeme operační mikroskop nebo lupové brýle. Na základě získaných informací potom naplánujeme event. potřebnou léčbu včetně péče zubní hygienistky nebo s námi spolupracujících specialistů (implantolog, ortodontista, parodontolog), doporučíme vhodné postupy ošetření a sdělíme pacientovi odhad časové náročnosti a finančních nákladů.